Homo Heidelbergensis

Obecný úvod k Homo Heidelbergensis

Homo heidelbergensis bývá označován také jako člověk heidelbergský. Byl pojmenován podle univerzity v Heidelbergu. Žil v období pleistocénu, přibližně před 300 000 až 600 000 lety. Někdy se uvádí rozšířené rozmezí 200 až 700 tisíc let. Název procházel různými proměnami, tento člověk býval dříve nazýván Homo sapiens heidelbergensis, Homo erectus heidelbergensis či Homo sapiens paleohungaricus. Pojem není také jednoznačně vymezen, protože část vědců se kloní k názoru, že se jedná o nový lidský druh, zatímco druhá část tvrdí, že se jedná pouze o formu druhu Homo sapiens. Pod pojem Homo heidelbergensis se mnohdy řadí také lidské druhy Homo steinheimensis, Homo rhodesiensis nebo Homo capranensis. Nejnovější teorie pak přichází s názorem, že Homo heidelbergensis je předkem jak Homo sapiens sapiens, tak Homo neanderthalensis. Vyskytoval se hojně ve většině oblastí Evropy, nálezy pocházejí zejména ze západní Evropy, ale například i z Maďarska (naleziště Vértesszölös). Obýval také samozřejmě „kolébku lidstva“ Afriku.