Homo Heidelbergensis

Objevy a nálezy

První nález druhu Homo heidelbergensis neučinil profesionál v oboru, ale dělník Daniel Hartmann. Stalo se tak 21. 10. 1907 ve vesnici Mauer na jihozápadě Německa. Jednalo se o čelist, která se podle místa nálezu nazývá mauerská čelist. Hartmann předal tento nález Ottovi Schoetensackovi, který byl profesorem na univerzitě v Heidelbergu. Profesor nález pojmenoval a nazval ho právě Homo heidelbergensis podle jména města. Po celé Evropě bylo nalezeno velké množství objevů, které se přisuzují právě druhu Homo heidelbergensis. Patří mezi ně místa jako Petralona v Řecku, Ciampate del Diavolo v Itálii, Steinheim an der Murr v Německu či v Boxgrove Quarry v Anglii. Roku 1994 zde byla nalezena v blízkosti kanálu La Manche holenní kost. Na kosti byly nalezeny stopy čelistí velkého predátora, které ukazovaly na příčinu smrti tohoto jedince. Stáří nálezu bylo odhadnuto na přibližně 500 000 let. O dva roky dříve, tedy roku 1992, byl vykopán důležitý nález ve Španělsku, v nalezišti Sima de los Huesos. Právě z tohoto místa pochází přes devadesát procent dodnes vykopaných nálezů druhu Homo heidelbergensis, neboť zde byly nalezeny kosti 28 lidí, staré přes 350 000 let. Objeveny zde byly rovněž kosti zvířat a pěstní klín, který se označuje Excalibur. Jedná se o typický předmět staršího paleolitu. Je to oboustranným štípáním opracovaný masivní nástroj, jehož silnější konec je někdy neopracován a opačný konec bývá zaoblený s ostrou hranou, nebo je tvarován do hrotu. Nedaleko od tohoto naleziště byly nalezeny jediné ostatky výše zmíněného druhu Homo antecessor. Jeden z nejnovějších objevů se uskutečnil roku 2005 v Pakefieldu v Suffolku. Jednalo se o velké množství nástrojů a zubů, jejichž stáří je odhadováno přes 700 000 let. Není ovšem jistota, že nálezy nepaří druhu Homo antecessor.

Roku 2003 objevili vědci v Itálii zřejmě nejstarší otisky lidských nohou. Otisky byly objeveny na jihu země v oblasti Roccomonfina a patří zřejmě právě druhu Homo heidelbergensis. Jednalo se o tři sady zachovalých stop. Jeden z lidí zřejmě pospíchal, protože poskakoval, zatímco ostatní dva šli klidně. Jednalo se zřejmě o nedospělé jedince, protože stopy měly okolo 20 cm, což odpovídá výšce nepřesahující 1,5 m. Příslušníci druhu Homo heidelbergensis však byli vyšší, výjimkou nebyla výška přes 2 metry.