Homo Heidelbergensis

Původ a odlišnosti

Homo heidelbergensis pocházel z podobného, dnes známějšího, druhu Homo ergaster. Odlišoval se od něj v řadě skutečností, a proto byl vyčleněn jako vlastní lidský druh.

Od Homo ergastera se lišil výrobou dokonalejších nástrojů, vyspělejším chováním, vyšším čelem, silnější kostrou (tu měli na druhou stranu slabší než Homo erectus) a zejména větším objemem mozkovny (průměrný objem 1100 až 1400 cm3)

 

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich