Homo Heidelbergensis

Stavba těla, dorozumívání

Odlišnosti od druhu Homo ergaster jsou zmíněny v článku o původu. Lidé tohoto druhu byli vysocí, průměrná výška mužů se pohybovala kolem 180 cm, mohli vážit i přes 100 kg a byli svalnatější než dnešní lidé. Ženy měřily přes 160 cm a vážily 50-70 kg. Někteří lidé výrazně převyšovali průměrnou výšku, podle kosterních nálezů z jižní Afriky, kde Homo heidelbergensis žil před 500 000 a 300 000 lety, měřili přes 210 cm. Zajímavé je, že stavba vnějšího a středního ucha ukazuje, že tento druh člověka mohl mít podobné sluchové vnímání jako dnešní lidé, tedy zcela odlišnou od šimpanzů. Byl schopen rozlišovat velké množství zvuků a podle kosterních nálezů byl pravoruký.

Homo heidelbergensis chodil zřejmě jen po dvou končetinách. Ruce k chůzi používal jen výjimečně, například ke zdolání obtížného terénu z hlediska motoriky těla.